Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019

Đức Tổng Giám mục Auza trình bày những vấn đề về quyền tại Liên Hợp quốc