Bài đăng

Tại sao Đức Thánh Cha Phanxico đeo một thánh giá bằng bạc?

‘Thiên Chúa yêu thương các con; hãy nghỉ ngơi trong vòng tay của Người’ – trọng tâm thông điệp của Đức Thánh Cha tại buổi gặp gỡ liên tôn giới trẻ ở Mozambique