Bài đăng

Đức Thánh Cha: Đừng lảng tránh việc sám hối, hãy từ bỏ đời sống hai mặt

Phủ Quốc Vụ Khanh gia tăng bảo vệ những hình ảnh của Đức Thánh Cha

Buổi nói chuyện trực tiếp của Đức Thánh Cha với thiếu nhi, các hội đoàn khác tại Giáo xứ Thánh Mary Josephine Thánh Tâm Chúa Giê-su thuộc Roma