Bài đăng

Đức Thánh Cha thúc giục các bác sĩ Công giáo hãy nhớ cách Chúa Giê-su chữa lành

PHỎNG VẤN RIÊNG: Đức Thượng phụ Twal: Người Ki-tô hữu chúng tôi trong Đất Thánh vẫn có thể tồn tại, nhưng đã mất sức ảnh hưởng\

Đức Thánh Cha nói các bạn trẻ: ‘Chúng con là hiện tại của Chúa, là hiện tại của Giáo hội!’

Báo cáo cho biết Trung hoa đang thu hoạch cơ quan nội tạng của tù nhân

TOÀN VĂN TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Công vụ Tông đồ (Cv 2: 42,44-45)

PHỎNG VẤN: Đức Giám mục Công giáo Armenia ở Alexandria: Văn kiện Abu Dhabi của Đức Thánh Cha đang được truyền bá

Đức Thánh Cha Phanxico gửi thông điệp video đến Hội thảo các Trường học về tình trạng bạo lực học đường

PHỎNG VẤN: Ông Andrea Tornielli nói về Hồi giáo muốn đối thoại; không bao giờ lấy căm thù đáp trả căm thù