Bài đăng

Những người sống sót của nạn buôn người kể bằng chứng của họ tại Hội nghị Nhóm Thánh Marta

Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người

Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta