Bài đăng

Từ một chúa của thù ghét đến Thiên Chúa của tình yêu

Đức Thánh Cha với Hội Tông đồ Biển, ‘Cảm ơn anh chị em, những người dễ bị xúc phạm nhất có thể tìm được niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn’