Bài đăng

Linh mục Mexico bị sát hại trên đường đi dâng Lễ

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ở Molfetta