Bài đăng

PHỎNG VẤN: Đức Hồng y Urosa người Venezuela nói về sự gặp gỡ với Đức Thánh Cha và cuộc khủng hoảng ở đất nước

Đức Thánh Cha Phanxico: tâm hồn mở ra cho ơn sủng và sự ủi an