Bài đăng

TOÀN VĂN HUẤN TỪ TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Cầu nguyện và sự huyền diệu của Tạo vật

Khi Đức Gioan Phaolô II chào cậu bé này, nó đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi