Bài đăng

Đức Thánh Cha kêu gọi hành động trước sự biến đổi khí hậu

Đức Thánh Cha Phanxico bày tỏ mong muốn đến thăm Iraq năm 2020