Bài đăng

Phép lạ thánh của Mẹ Teresa trong một phòng giải phẫu ở Brazil

Sự im lặng của người dân về việc giết người báo động các bề trên tôn giáo

Đức Giám mục bảo ông Duterte phải đi săn lùng những kẻ giết những người nghiện ma túy