Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói – với sự trợ giúp của Mẹ Maria – khám phá ra Thiên Chúa ở giữa chúng ta (Toàn văn)

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên chuyến bay trở về từ các quốc gia vùng Baltic