Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-28/4/2020

Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Thánh Marta ‘Chúng ta phải thận trọng để đại dịch không quay lại,’ (TOÀN VĂN)