Bài đăng

Một em bé, ngay cả khi không hoàn hảo, vẫn là một công trình tạo dựng trong bàn tay của Chúa — Đức Thánh Cha nói với các cầu thủ bóng đá

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/10/2019