Bài đăng

Đức Thánh Cha: ‘Trong bóng đêm đen của xung đột này, nguyện xin các tôn giáo là ánh bình minh của hòa bình’