Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico chào thăm và chúc lành cho tín hữu Bogota

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến triển lãm Astana Expo