Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: nếu anh em muốn lòng thương xót, hãy biết nhận mình là những tội nhân

Kỷ niệm lần thứ 35 Quỹ Cộng đoàn Shalom