Bài đăng

Thượng Hội đồng 2018: Đức Thánh Cha và giới trẻ trong gặp gỡ trong Đại sảnh Phaolo VI

Nên thánh không đợi tuổi tác: Những vị thánh tuổi thiếu niên mở ra con đường cho các bạn trẻ