Bài đăng

Đức Đại Thượng Phụ Bartholomew sẽ đến Ai-cập với Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Tổng Giám mục Auza phát biểu tại Đối thoại Quốc tế về Di cư