Bài đăng

‘Sự sống đang chiến thắng ở nước Mỹ’: Văn bản và video diễn văn của ông Mike Pence trong buổi Diễu Hành Vì Sự Sống

Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha Phanxico gửi sự ủng hộ đến cuộc Diễu Hành Vì Sự Sống ở Washington, DC