Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico Lễ Canh thức Giáng sinh

Đức Thánh Cha tặng phòng khám chữa bệnh mới cho người nghèo và người hành hương nhân dịp Giáng sinh