Bài đăng

Đức Hồng y Pháp: Sự tôn trọng lẫn nhau giữa Ki-tô hữu và tín đồ Hồi giáo phải đánh bại mọi ước muốn trả thù

Ghi chép đầy đủ phỏng vấn của Đức Hồng y Dziwisz với EWTN

Vị đứng đầu các Giám mục Hoa kỳ nói rằng Bộ mới của Vatican được dẫn dắt bởi ‘Vị Tổng trưởng với nền tảng mục vụ uyên thâm’