Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/6/2019

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxico đến các vùng bị động đất của Tổng Giáo phận Camerino-San Severino Marche (Phần 1)