Bài đăng

Những linh mục tuyên úy Công giáo đôi khi tìm được an bình nơi vùng chiến sự

Giới trẻ Công giáo dựng sân khấu cho Đức Thánh Cha Phanxico trong Ngày Giới trẻ Thế giới

Đức Thánh Cha suy tư về dụ ngôn người Samaratino nhân hậu trong buổi đọc kinh Truyền tin