Bài đăng

Đức Hồng y Parolin: Những suy đoán không cần thiết về các bí mật của Fatima

Đức Thánh Cha Phanxico ở Fatima: “Nếu chúng ta muốn là người Ki-tô hữu, chúng ta phải nên như Mẹ Maria”