Bài đăng

Di sản của Mẹ Teresa: Sự hoàn thiện chỉ được tìm thấy trong việc phục vụ tha nhân

Họa sĩ thành phố Charlotte vẽ ảnh chân dung Mẹ Teresa làm ảnh chính thức trong lễ phong thánh