Bài đăng

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha tại buổi khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 17-25/1