Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng (Chúa nhật Hãy Vui Lên)

Hội bác ái giáo hoàng mời người nghèo đến dùng bữa trưa ngày 18 tháng Mười Hai, 2018