Bài đăng

Đức Tổng Giám mục Jurkovič: quyền tiếp cận với y tế phải được bảo đảm

Đức Thánh Cha Phanxico nói điều đáng ngạc nhiên tại buổi họp của các nhà lãnh đạo internet