Bài đăng

Đức Thánh Cha gửi thông điệp kỷ niệm 70 năm Trung tâm Công giáo Quốc tế Hợp tác với UNESCO

Đức Thánh Cha đến thăm, dùng bữa trưa với các tù nhân ở Milan

‘Thiên Chúa biến điều không thể thành có thể’ (Bài giảng của Đức Thánh Cha tại Milan)