Bài đăng

Phỏng vấn: “Ước mong Đức Thánh Cha Phanxico sẽ cổ vũ lấy Đức Romero như là mẫu gương lãnh đạo mục tử cho toàn Giáo hội”

Thượng Hội đồng: thế giới số, sự sợ hãi, sự cô đơn và Triều Tiên