Bài đăng

Phỏng vấn Đức Hồng y Phê-rô Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican: Moscow và Bắc kinh là những nhà đối thoại mới, đang chờ đợi Châu Âu

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Ngày Giới trẻ Châu Á ở Indonesia