Bài đăng

Hãy theo đuổi thiện ích chung, đừng vì sự quyến rũ của đồng tiền, Đức Thánh Cha nói với các sinh viên tài chính

Đức Thánh Cha thăm FAO, kêu gọi chấm dứt nạn đói