Bài đăng

THÔNG BÁO: Lisbon, Bồ Đào nha sẽ là chủ nhà của Ngày Giới trẻ Thế giới 2022

WYD: Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Đêm Canh thức Cầu nguyện Thứ Bảy (Toàn văn)