Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican Paolo Ruffini làm nổi bật những nghị cụ thể của tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng 2018