Bài đăng

Đền thờ Hồi giáo tuyệt đẹp chuyển thành nhà thờ chính tòa ở miền nam Tây Ban nha

“Bóc lột công nhân và tính toán bất nhân trên đồng lương của họ là một trọng tội”