Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sứ mạng của Giáo hội rao giảng Tin mừng cho các dân tộc

Tại Li-băng, những ký ức đau thương đánh dấu kỷ niệm những vụ tấn công kinh hoàng vào ngôi làng người Ki-tô giáo