Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: Hãy sống tốt mỗi ngày

Đại sứ Úc ca tụng những câu nói của Đức Thánh Cha về hòa bình, di cư

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn