Bài đăng

Thư của Đức Thánh Cha Gửi Giới Trẻ Nhân Dịp Giới Thiệu Tài Liệu Chuẩn Bị Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục 18

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas

Đại sứ Ireland bình luận những câu nói của Đức Thánh Cha về hòa bình và hy vọng

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn