Bài đăng

Romania: Đức Thánh Cha đến để khám phá “sự phong phú về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo” của đất nước

Đức Thánh Cha tuyên bố: ‘Không một con người nào không thích hợp với sự sống’