Bài đăng

CẬP NHẬT: Đức Thánh Cha gửi món quà đặc biệt đến nữ cảnh sát bị ngã ngựa ngay bên cạnh xe giáo hoàng

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico với giới trẻ Chile