Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các Doanh nhân Công giáo (UNIAPAC)

Đức Thánh Cha: người ta không thể tha thứ cho một linh mục bấu víu vào đồng tiền