Bài đăng

Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ tưới nước cho cây cử chỉ tượng trưng hướng về người ly tán Armenia

Đức Thánh Cha Phanxico dùng bữa trưa tại Tu viện và nhà mồ côi Đức Bà Armenia

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ trong quảng trường Vartanants ở Gyumri, Armenia