Bài đăng

Luân lý không phải là chuyện “anh có thể, anh không thể”

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico gửi các Rabbi: Một sự đối thoại đầy kết quả tốt đẹp