Bài đăng

Vị linh mục leo lên vách đá dựng đứng mỗi ngày để đến nhà thờ (VIDEO)

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới của Đức Thánh Cha Phanxico