Bài đăng

Sự Thánh thiện của Thánh Giu-se: Đi vào Mầu nhiệm, sự cụ thể – Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tại Nhà nguyện Santa Marta (Toàn văn)

Đức Thánh Cha Phanxico nói về khủng hoảng Coronavirus: “Đừng lãng phí những ngày khó khăn này. Trong thời gian ở nhà hãy tái khám phá tầm quan trọng của việc ôm các con và người thân”