Bài đăng

Đức Thánh Cha: Chúng ta trở thành “Người Công Giáo Vô Thần” nếu tâm hồn chúng ta trở nên chai đá

Trước chuyến tông du vào tháng Năm, Đức Phanxico công nhận phép lạ của các Trẻ Fatima