Bài đăng

“Thật xấu hổ khi đặt tên ‘mẹ’ cho một trái bom”

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu luôn trên hành trình đến gặp gỡ Thiên Chúa