Bài đăng

Đức Thánh Cha: Hoán cải - học làm điều tốt bằng hành động, không bằng lời nói

Đức Thánh Cha nói về cách giải quyết các vấn đề: Đối thoại (Toàn văn Diễn từ với tổ chức ‘Telefono Amico Italia’)