Bài đăng

Các cơ quan Caritas và các Chính phủ hợp tác để đạt Mục tiêu 2 và Mục tiêu 14: Áp dụng Chương trình Hành động 2030 ở Kenya và Châu Đại dương

Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Peru: Hai nơi trong Lima sẽ đón từ 2-5 triệu người